20 juni ALV,  19.30 – 20.00 uur, bijenpark

En informatie over de Aziatische Hoornaar

Na afloop van de ALV, om 20.15-21.15 uur, praat Sebastiaan Claus ons bij over de nieuwste inzichten met betrekking tot de Aziatische Hoornaar. 

Agendapunten zijn:

– Het financieel verslag 2023 (wordt nagezonden)

– Verslag van de kascommissie

– Goedkeuren van de begroting 2024

– Verkiezing van nieuw lid voor de kascommissie 

Let op: iedereen is welkom maar alleen leden mogen stemmen.

Het belooft weer super interessant te worden, dus komt allen!!!