Educatie aan kinderen

We vinden het van belang om kinderen al vroeg met bijen kennis te laten maken en zoeken naar mogelijkheden om ons steentje bij te dragen.

Hieronder ziet u wat voorbeelden van hoe we dat zoal doen:

  • Ons Bijenpark is ieder jaar open voor ouders en kinderen op de Amstellanddag begin juni en u bent van harte welkom om te komen kijken, lezen, proeven en knutselen in het kader van de honingbijen.
  • Over de jaren heen is al aan verschillende kinderen materialen uitgeleend om een spreekbeurt te ondersteunen, maar ook bijvoorbeeld aan natuurouders om een thematafel op te zetten.
  • We hebben een goede samenwerking met de gemeente en dragen bij aan de onder-en bovenbouw leskisten van Natuur- en Milieu-Educatie Amstelland-Meerlanden die voor basisscholen te huur zijn (www.natuurmilieuweb.nl). We vinden het leuk om in overleg met leerkrachten een aanvullende les te verzorgen met een echte imker, maar een op zichzelf staande activiteit als de klas geen NME leskist heeft kan natuurlijk ook. Dit kan op school zijn of op ons Bijenpark, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden.
  • In 2018 hebben we ook een workshop verzorgd aan een stichting voor minder bedeelde kinderen op locatie, waar we wat over honingbijen hebben verteld, zaadbommetjes en waskaarsen hebben gemaakt, en honig hebben geproefd met kleuters. In 2020 aan een groep kinderen die in thuissituatie les kregen over bijen en ons Bijenpark in aanvulling hebben bezocht. Het hoeft dus niet om schoolactiviteit te gaan, als er maar wel begeleiding voor de kinderen is.

Het Bijenjournaal voor basiskinderen (link naar 8 afleveringen op de landelijke NBV website)

  • Ook bijzonder zijn onze projecten met middelbare scholieren:
    • In het schooljaar 2017/2018 werken De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (kortweg de CSB) en de NBV Amstelland samen aan een bijen project. CBS wil zijn leerlingen vanaf 12 jaar goed voorbereiden op de 21e eeuw (12 jaar + 21e eeuw = 1221). Dit doet de school door drie hoofdstromen aan te bieden waarbinnen leerlingen opgeleid worden tot zeer digitaal vaardige, communicatieve, sociale, samenwerkende, innovatieve en betrokken mensen. De drie hoofdstromen zijn: Technologisch Design, Grafisch Design en Junior Business school. Elke vrijdag werken alle brugklassen binnen het kader van 1221 aan hun project. De leerlingen in de hoofdstroom Grafisch Design, brachten een bezoek aan ons bijenpark om alles te weten te komen over bijen. Hieronder een van de vele creatieve en spannende uitkomsten van een project: Bijdrage, CSB school
    • In het schooljaar 2017/2018 zijn 2 scholieren van Het KeizerKarel College voor hun profielwerkstuk met honngbijen aan de slag gegaan. Onder imkers werd een online enquete uitegezet om gegevens te verzamelen.