Privacy Verklaring

Privacyverklaring Imkervereniging NBV Amstelland

Deze Privacyverklaring dient om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de Imkervereniging Amstelland, subvereniging van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2018.

De Imkervereniging Amstelland verwerkt gegevens van leden voor het verzenden van het verenigingsblad Bij Praten, het verzenden van facturen voor de huur en/of contributie, voor het organiseren van bijeenkomsten en cursussen en voor het doen van mededelingen. Het gaat daarbij om gegevens die betrokkenen bij hun aanmelding als lid of cursist hebben opgegeven. zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bij het lid worden van de vereniging geeft u automatisch toestemming voor het gebruiken de door u opgegeven gegevens. Leden hebben het recht hun gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Een eenmaal verleende toestemming om gegevens te verwerken kan steeds worden ingetrokken. Voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering en voor eventuele vragen over de verwerking kunt u contact opnemen met de Secretaris van de Imkervereniging Amstelland via nbv.amstelland@gmail.com. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Zie http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden, wel met de landelijke NBV in verband met het innen van de contributie. Contactgegevens worden niet langer bewaard dan in overeenstemming is met de doelen waarvoor de gegevens zijn verwerkt zoals bijvoorbeeld financiële verplichtingen.

De gegevens van leden zijn elektronisch opgeslagen op een computer met antivirussoftware en zijn via Google Drive alleen toegankelijk voor bestuursleden van de Imkervereniging Amstelland. De Penningmeester heeft inzage in het elektronische bankverkeer via de beveiligde bank account en rapporteert alleen op hoofdlijnen met commissies zoals Educatiecommissie, Kascommissie en Winkelcommissie, Hierbij worden geen bankrekeningnummers gedeeld.

Algemene mails vanuit het bestuur worden in BCC naar onze leden verstuurd. Mails naar commissies of m.b.t. specifieke activiteiten worden naar selecte groep van leden of betrokkenen verstuurd.

Bij activiteiten worden foto’s gemaakt en op de website of in Bij Praten gepubliceerd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dat ter plekke aangeven aan de desbetreffende fotograaf. Mocht u problemen hebben met in het verleden gepubliceerde foto’s dan kunt u contact opnemen met Secretaris Imkervereniging Amstelland via nbv.amstelland@gmail.com

Imkervereniging NBV Amstelland, AVG, mei 2020