Privacy Verklaring

Privacyverklaring Imkervereniging NBV Amstelland

De Imkervereniging NBV Amstelland verwerkt een minimale hoeveelheid persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe wetgeving van toepassing. Die wetgeving is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Zie http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In de AVG is onder meer geregeld dat de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ de betrokkenen moet informeren over de verwerking van hun gegevens. Om die informatie goed vindbaar te laten zijn, wordt aangeraden om een online privacyverklaring te publiceren.

Deze verklaring dient om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de Imkervereniging NBV Amstelland.

De Imkervereniging NBV Amstelland verwerkt gegevens van leden voor het verzenden van het verenigingsblad Bij Praten, het verzenden van facturen voor de huur en/of contributie, voor het organiseren van bijeenkomsten en cursussen en voor het doen van mededelingen. Het gaat daarbij om gegevens die betrokkenen bij hun aanmelding als lid of cursist hebben opgegeven. Het gaat om  voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres. Wij vragen en verwerken geen BSN, bankrekening en/of creditcard nummers.

Leden hebben het recht hun gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Een eenmaal verleende toestemming om gegevens te verwerken kan steeds worden ingetrokken. Voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering en voor eventuele vragen over de verwerking kunt u contact opnemen met de Secretaris van de Imkervereniging NBV Amstelland via nbv.amstelland@gmail.com. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de AP.

Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden, wel met de landelijke NBV. Contactgegevens worden niet langer bewaard dan in overeenstemming is met de doelen waarvoor de gegevens zijn verwerkt zoals bijvoorbeeld financiële verplichtingen.

De gegevens van leden zijn elektronisch opgeslagen door de Secretaris op een computer met antivirussoftware en zijn via Google Drive alleen toegankelijk voor bestuursleden van de Imkervereniging NBV Amstelland. De Penningmeester heeft inzage in het elektronische bank verkeer via de beveiligde bank account en rapporteert alleen indien nodig op hoofdlijnen met commissies zoals Educatiecommissie, Kascommissie en Depotcommissie, hierbij worden geen bankrekeningnummers gedeeld.

Algemene mails vanuit het bestuur worden naar onze leden verstuurd via Blind Carbon Copy  oftewel BCC. Mails naar commissies of m.b.t. specifieke activiteiten worden naar selecte groep van leden of betrokkenen verstuurd.

Bij activiteiten worden foto’s gemaakt en op de website of in Bij Praten gepubliceerd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dat ter plekke aangeven aan de desbetreffende fotograaf. Mocht u problemen hebben met in het verleden gepubliceerde foto’s dan kunt  u contact opnemen met Secretaris Imkervereniging Amstelland via nbv.amstelland@gmail.com.

Imkervereniging NBV Amstelland, AVG, 20 maart 2019