De vereniging

Algemeen
De Imkervereniging Amstelland is opgericht rond 1930 en heeft een regionale functie. Onze leden komen uit de wijde omgeving, zoals Aalsmeer, Amsterdam, Uithoorn en natuurlijk Amstelveen. De vereniging heeft ongeveer 130 ingeschrevenen en 2 ereleden, t.w. Henk Kooij en Cees de Koning. Alle leden zijn hobby imkers met passie voor het leven van bijen en een grote belangstelling voor de natuur.
Wij zijn een zelfstandige vereniging met statuten en huishoudelijk reglement, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het doel van de vereniging
Het doel van de vereniging was en blijft, ook in de toekomst:
-In het algemeen: De kennis bij de Nederlandse bevolking vergroten over de bijen, hommels en wespen, zij het met de nadruk op de Honingbijen. Daarbij ook de angst voor deze angeldragende insecten enigszins weg te nemen. Wij willen dat o.a. doen door het houden van open dagen, het geven van lezingen en demonstraties en het ontvangen van belangstellenden, waaronder scholen, op het Bijenpark.
-In het bijzonder: Het bevorderen van het houden van bijen in de regio door het organiseren van cursussen en het begeleiden van (beginnende) imkers. Niet in de laatste plaats het bijdragen aan het houden van bijen binnen en buiten de bebouwde kom ten gunste van de bestuiving van de gewassen in de particuliere tuinen en in de plantsoenen en bermen.

Onze vereniging geeft een eigen blad uit, genaamd BijPraten, dat ongeveer drie keer per jaar elektronisch verschijnt. De landelijke NBV geeft een maandblad uit, genaamd Bijenhouden, een zeer leerzaam en lezenswaardig tijdschrift. Tevens wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Locatie
We hebben een locatie, het Bijenpark in Amstelveen. Het Bijenpark heeft een oppervlakte van ongeveer 1700 m2 en is verdeeld in een overdekte bijenstal van 70 meter en een tuin met 30 plantenvakken. Er is stalling te huur voor imkers die hun bijen niet ergens anders kunnen plaatsen. Er staat een verenigingsgebouw dat fungeert als ontmoetingsplek met een cursus- en vergaderruimte, opslag en honingslingerruimte, verkoopruimte voor imkermaterialen en bijenproducten, opslag, keuken en toilet.

De insectenplantentuin is ingericht in 30 vakken met diverse planten. Van Longkruid, Donkere ooievaarsbek tot Ossentong en Hartgespan. De tuinwerkgroep zorgt voor onderhoud van de hele tuin, diverse leden onderhouden enkele of meerdere plantvakken.

We hebben beschikking over een gebouw met een (les)lokaal, een honing verwerkingsruimte en een winkel met imkerartikelen. Leden kunnen een al dan niet overdekte plaats op het Bijenpark huren om hun bijenvolken te plaatsen. Er is een tuin aangelegd met drachtplanten.

Cursussen
De vereniging organiseert cursussen, jaarlijks voor de beginnende imker en bij voldoende animo voor de gevorderde imker in bepaalde aandachtsgebieden. In het winterseizoen houdt zij contactavonden, waarbij sprekers worden uitgenodigd om te vertellen over de verschillende aspecten van het bijenhouden.

Groenraad

We praten en denken mee over beleid in de gemeente Amstelveen voor wat betreft groenbeheer. Twee van onze leden hebben zitting in de Groenraad van Amstelveen (www.groenraad-amstelveen.nl).

Nederlandse Bijenhouders Vereniging
De vereniging maakt onderdeel uit van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), voorheen de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN), welk overkoepelend orgaan is gevestigd te Ede. Bij de NBV zijn ruim 6000 imkers aangesloten verdeed over 200 afdelingen/verenigingen.
De NBV Amstelland onderhoudt regelmatig contacten met de andere verenigingen van de Groep Noord-Holland.

Lidmaatschap

Het A-lidmaatschap van de NBV Amstelland bedraagt 25 euro per jaar en is gekoppeld aan het lidmaatschap van de landelijke NBV voor 62,50 euro per jaar. Het totale lidmaatschapsgeld wordt door de landelijke NBV geïnd.

Direct naar aanmelden

Wanneer u al lid bent bij de landelijke NBV en een andere afdeling, kunt u bij ons B-lid worden voor 20 euro per jaar.
Donateur — U draagt NBV Amstelland een warm hart toe en doneert een vrijwillig bedrag 🙂