Organisatie

Bestuur

Simone van de Graaf (Voorzitter, Penningmeester)
Vacature
Eric van der Meer (Secretaris)
Gerard Goris (Vice-voorzitter)

Redactie Bij Praten

Hans de Graaff
Eric van Rosmalen
Cor Vonk Noordegraaf

Educatiecommissie

Markus Starink (Cursuscoördinator)

Depotcommissie

Peter Trooster
Jan op den Orth

Kunstraatproductie

Cees de Koning

Gebouw- & Faciliteitencommissie

Henk Kooij

Tuincommissie

Ben Engelen
Jan Westerhof
Eric van Rosmalen
Roy Bielert

Activiteiten- & PR commissie

Simone van de Graaf
Alex Kuhlman

Bezoekersadres/Bijenpark

Langs de Akker 1,
1186 DA Amstelveen
IBAN nummer: NL38INGB0002147110
t.n.v. Imkersvereniging Amstelland, De Hoef