Educatie

Imkervereniging Amstelland zet zich op verschillende manieren in, voor leden maar vooral voor de bijen. We praten en denken mee over beleid in de gemeente Amstelveen voor wat betreft groenbeheer. We vinden het van belang om kinderen al vroeg met bijen kennis te laten maken en dragen bij aan leskisten van Natuur- en Milieu-Educatie Amstelland-Meerlanden (www.natuurmilieuweb.nl) en aan het geven van bijenlessen op/voor scholen. Voor volwassenen organiseren we cursussen.

Mocht u belangstelling hebben voor een cursus/les/demonstratie/workshop/lezing voor volwassenen of voor (school)kinderen, dan kunt u zich per e-mail aanmelden bij de secretaris nbv.amstelland@gmail.com of via het contactformulier op deze website.