Cursussen voor (jong)volwassenen

Basiscursus Imkeren 2024

U overweegt zelf honingbijen te gaan houden?
Dan is de Basiscursus Imkeren van NBV Amstelland zeker iets voor u.

Basiscursus Imkeren
Het doel van de Basiscursus Imkeren is om aspirant imkers te leren over het leven van de
bijen, het verantwoord met bijenvolken om te gaan en deze vakbekwaam te behandelen. Aan
het einde van de cursus bent u in staat uw eigen volk te verzorgen.

Theorie en praktijk
De basiscursus bestaat uit 4 theorielessen en 11 praktijklessen die gedurende het bijenseizoen
worden gegeven door een gediplomeerde leraar. Om voldoende kennis van en
werkervaring met de bijen te krijgen is deelname aan alle lessen verplicht. De reden
hiervoor is dat veel belangrijke handelingen maar één keer per jaar aan de orde komen.
De cursus wordt afgesloten met een examen waarna u als u slaagt het NBV-diploma krijgt
overhandigd.
U krijgt in de loop van de cursus een bijenvolk beschikbaar dat u vanaf dat moment zelf
verzorgd. Als u slaagt voor het examen wordt het volk, indien gewenst, uw eigendom.
De cursus begint in maart en eindigt in september. Op het bijenpark van NBV Amstelland is
een lesstal aanwezig.

Theorielessen
Tijdens de theorielessen die op donderdagavond in maart worden gegeven, leert u hoe een
bijenvolk leeft en verzorgd moet worden. Ook leert u wat het belang is van de insectenwereld
in het algemeen en van de bijen in het bijzonder. Veel aandacht is er voor de bloemen in de
leefomgeving van de bijen en hoe de bijen zich voeden. De theorielessen worden gegeven in
de vorm van colleges met ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het theoretische
gedeelte wordt afgesloten met een tentamen.

Praktijklessen
De praktijklessen zijn op zaterdagmorgen vanaf 6 april om de 2 weken met een pauze begin
juli. U leert hoe een volk te verzorgen. Belangrijke onderdelen van de lessen zijn het voorkomen
van zwermen, het maken van nieuwe volken, het gezond houden van het volk en de oogst van
honing. U werkt in groepjes in lesvolken. Daarnaast verzorgt u vanaf juni uw eigen bijenvolk.
De leraar wordt ondersteund door een begeleidingsgroep. De cursus wordt afgesloten met een
theoretisch en praktisch examen.

Gratis lid van de NBV en Imkervereniging Amstelland

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt bent u gratis lid van de landelijke NBV en de
Imkervereniging Amstelland. U ontvangt het NBV-vakblad Bijenhouden, de digitale
nieuwsbrief van de NBV Imkernieuws en Bijpraten, de digitale nieuwsbrief van
Imkervereniging Amstelland.

Kosten
Het cursusgeld 2024 bedraagt € 270,-. Naast het bijenvolk en de bovengenoemde
lidmaatschappen ontvangt u een map met de theorie en een handboek praktijk. De bijkomende
kosten voor benodigdheden voor de praktijklessen, zoals een imkerpak, gereedschappen en
een bijenkast met toebehoren, bedragen in het cursusjaar jaar ongeveer € 450,-. De meeste
materialen worden meerdere jaren gebruikt.

Inschrijven voor de cursus
Klik hier om in te loggen!

Vragen?
Voor nadere informatie kunt u mailen naar: nbvamstelland.educatie@gmail.com
Zaterdag 25 november 2023 zijn er informatiebijeenkomsten op het Bijenpark om 10.30 uur
en 14.00 uur.