Cursussen voor (jong)volwassenen

Basiscursus Imkeren 2023

Imker worden?
Dan is de basiscursus Imkeren zeker iets voor jou!

Basiscursus Imkeren

Het doel van de Basiscursus Imkeren is om aspirant imkers te leren over het leven van de bijen, het verantwoord met bijenvolken om te gaan en ze vakbekwaam te behandelen.                                          Aan het einde van de cursus bent u in staat uw eigen volk te verzorgen.

Theorie en praktijk
De basiscursus bestaat uit 5 theorielessen en 11 praktijklessen die gedurende het bijenseizoen
worden gegeven door een gediplomeerde leraar.                                                                                          Om voldoende kennis van en werkervaring met de bijen te krijgen is deelname aan alle lessen verplicht. De reden hiervoor is dat veel belangrijke handelingen maar één keer per jaar aan de orde komen.

De cursus wordt afgesloten met een examen waarna je, als je slaagt, het NBV-diploma krijgt
overhandigd.
Je krijgt in de loop van de cursus een bijenvolk beschikbaar gesteld, welke je vanaf dat moment zelf
verzorgd. Als je slaagt voor het examen wordt het volk, indien gewenst, jouw eigendom!
De cursus begint in maart en eindigt in september. Op het bijenpark van NBV Amstelland is
een les stal aanwezig.

Theorielessen
Tijdens de theorielessen die in maart op donderdagavond worden gegeven, leert je hoe een
bijenvolk leeft en verzorgd moet worden. Ook leert je wat het belang is van de insectenwereld
in het algemeen en van de bijen in het bijzonder. Veel aandacht is er voor de bloemen in de
leefomgeving van de bijen en hoe de bijen zich voeden. De theorielessen worden gegeven in
de vorm van colleges met ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het theoretische
gedeelte wordt afgesloten met een tentamen.

Praktijklessen
De praktijklessen zijn vanaf 1 april om de 2 weken op zaterdagmorgen met een pauze begin
juli. Je leert hoe een volk te verzorgen. Belangrijke onderdelen van de lessen zijn het voorkomen
van zwermen, het maken van nieuwe volken, het gezond houden van het volk en de oogst van
honing. Je werkt in groepjes in lesvolken. Daarnaast verzorgt je vanaf midden juni jouw eigen
bijenvolk.                                                                                                                                                            De bijenteelt leraar wordt ondersteund door een begeleidingsgroep. Het praktijkgedeelte
wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

Gratis lid van de NBV
Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt bent je automatisch (gratis) lid van de landelijke NBV en de
Bijenvereniging NBV Amstelland. Je ontvangt het NBV-vakblad Bijenhouden en wordt ingeschreven op Imkernieuws, de digitale nieuwsbrief van de NBV en Bijpraten, de digitale  nieuwsbrief van NBV Amstelland.

Kosten
Het cursusgeld 2023, bedraagt € 245,- Naast het bijenvolk en de bovengenoemde
lidmaatschappen ontvang je een map met de theorie en een handboek praktijk.

De bijkomende kosten voor benodigdheden voor de praktijklessen, zoals een imkerpak, gereedschappen en een bijenkast met toebehoren, bedragen in het cursusjaar jaar ongeveer € 450,-.                                    De meeste materialen worden meerdere jaren gebruikt.

Vragen?
Voor nadere informatie kunt u mailen naar: nbvamstelland.educatie@gmail.com