VSH Project

In 2016 heeft het bestuur, de ambitie uitgesproken een varroa vrij bijenpark te willen zijn, wat door onze leden in grote getalen positief en met enthousiasme is omarmt. In 2017 is daartoe een VSH (Varroa Sensitive Hygiene) Projectgroep opgericht en Gerbert Kos als Projectleider en Jan Westerhof als Projectcoördinator voeren daarover de regie. Samen met velen van u is de werkgroep verder vormgegeven, ingericht en de taken verdeeld.
Dit bijenseizoen (2018) zijn wij dan ook praktisch aan de slag gegaan om samen met de huurders van het bijenpark en imkers met bijen in de regio Amstelland te werken aan onze missie.
Dit voorjaar zijn de eerste VSH koninginnen geteeld, een arbeidsintensieve klus. Deze koninginnen gaan volgend jaar voor de VSH darren (mannen) zorgen!
Tevens monitoren wij, door het regulier nemen en analyseren van monsters de besmettingsgraad van onze bijenstand met als doel:
  • Volken met een lage varroa besmettingsgraad, niet nodeloos te belasten met bestrijdingsmiddelen
  • Inzicht te krijgen welke volken het “VSH talent” al in meer of mindere maten bezitten! Met deze volken kunnen wij volgend jaar verder bouwen.
Wij zijn verheugd met de ondersteuning door de Gemeente Amstelveen en Rabobank Gooi en Vechtstreek die ons ondersteunen met de aanschaf van de benodigde materialen, ten behoeve van ons project.
Bij Praten maart 2020 is een geprinte special over ons VSH project, deze kunt u opvragen bij de secretaris via het contactformulier
Dat het ambitieuze project niet onopgemerkt voorbij gaat, blijkt wel uit de media aandacht!

Amstelveens Dagblad

In het Amstelveens Nieuwsblad van begin september een artikel heeft gestaan over ons project.

Klik om artikel te lezen

Parool

In het Parool van 5 september een artikel staat over het VSH project binnen onze vereniging.

Klik om artikel te lezen

Brandpunt Plus

Er is voor het programma Brandpunt+, tijdens onze open dag in juni, onder meer op ons bijenpark opnamen gemaakt voor een documentaire over het ontwikkelen van varroa resistentie bij honing bijen. De uitzending is geweest op dinsdag 11 september ca. 21.00 uur.

Klik om uitzending te zien

Uiteraard had het project op ons park niet tot stand kunnen komen zonder alle kennis die binnen Arista Bee Research al is opgedaan en die met ons wordt gedeeld!

Klik om naar Arista Bee Research website te gaan

BijPraten oktober 2018 artikel

  • VSH Project
  • VSH Project
  • VSH Project
  • VSH Project