Zaterdag 22 december 2018: Oxaalzuur behandeling

Op zaterdag 22 december 2018, zal de voor de huurders van ons bijenpark, de gezamenlijke en verplichte oxaalzuur behandeling plaatshebben.

Voorwaarden is dat de temperatuur dit toestaat, anders schuiven wij de behandeling met 1 week op. De huurders zullen een uitnodiging ontvangen.